Monday, March 05, 2012

axis log4j

log4j ile axis gelen gidenleri görmenin en uygun yolu log4j.xml

buyrun örnek configürasyon:

No comments: