Friday, May 31, 2013

sunos unix de arama subfolder ile

bütün folderları arayıp aranaın geçtiği dosya ismini görmek için aşağıdaki satır yeterli

 find . -type f -exec grep "COHERENCE_HOME" /dev/null {} \;

Monday, May 06, 2013

tdk araması göçermi

birde arkada hangi database i kullandığını merak ediyordum hakkat :)