Friday, May 31, 2013

sunos unix de arama subfolder ile

bütün folderları arayıp aranaın geçtiği dosya ismini görmek için aşağıdaki satır yeterli

 find . -type f -exec grep "COHERENCE_HOME" /dev/null {} \;

No comments:

install qscintilla in windows

 In order to install qscintilla we have to compile the code and install. Find the make install output from my windows below ozkan@HP-ENVY...