Wednesday, June 19, 2013

oracle sqldeveloper da ki şifreleri görmek

https://github.com/tomecode/show-me-password-sqldev-jdev

adresinde anlatıldığı gübü jarı alıp yerine koyup sqldeveloperı restart edince görünür oluyor kayıtlı şifreler hoş.

No comments:

C# scan cs file and find variables values and names

using Microsoft . CodeAnalysis ; using Microsoft . CodeAnalysis . CSharp ; using Microsoft . CodeAnalysis . CSharp . Syntax ; using Xunit . ...