Monday, October 22, 2012

galleria da fullscreen yok

galleria.io baya ünlü ve becerikli bir javascript imaj albümü kütüphanesi. bende denemeler yaparken gördümki imajların fullscreen olması veya büyük hallerini göstericek özellik classic gelen ve free olan versiyonda yok.

yapılması gereken javascripti buldum ama jsfiddlerdan kopyaladığımda sorunlar çıkardı çalışan hali şöyledir.

javascriptcss içincss deki fullscreenpng ye dikkat edin.

No comments:

C# scan cs file and find variables values and names

using Microsoft . CodeAnalysis ; using Microsoft . CodeAnalysis . CSharp ; using Microsoft . CodeAnalysis . CSharp . Syntax ; using Xunit . ...