Friday, February 20, 2015

başarılı compile dan sonra deploy

bir süredir jenkins ile prod ortama deploylar yapıyorum. manual olarak çalıştırdığımda sorunsuz çalışan bash scriptlerim. jenkins tarafından başlatılınca bir yerde kesiliyordu. bunu önlemek için jenkinse e şu parametre veriliyor

-Dhudson.util.ProcessTree.disable=true

debianda /etc/default/jenkins altında bunu set edebilirsiniz veya manual çalıştırıyorsanız çalıştırılan satıra bu değişkeni eklemeniz yeterli. bu yöntem biraz eski versiyonlar için geçerli.

son versiyonlarda yapılması gereken. start.sh dosyanız a BUILD_ID=dontKillMe eklemeniz gerek. örnek dosya

#!/bin/bash
set -x
processname=PROSES
BUILD_ID=dontKillMe
set +e
cd /projectpath/
ps -ef | grep $processname | grep -v grep | awk '{print $2}'|xargs kill -9
nohup mvn -Dsite=$processname clean jetty:run  > site.log &
exit 0konunun detayı şu adresde mevcut
https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/ProcessTreeKiller

No comments:

install qscintilla in windows

 In order to install qscintilla we have to compile the code and install. Find the make install output from my windows below ozkan@HP-ENVY...