Saturday, January 27, 2007

php editörü olsaydı

selam says:
basit şeyler.
Mascix says:
basit olsa notepad yeterdi
Mascix says:
yetmio demekki
selam says:
önce bir metin editörü renklendirme desteği olmalı,
selam says:
sonra buna code completation desteği
selam says:
sonra buna class browser
Mascix says:
code completion ı hangi tuşlarda istiyorsun
selam says:
tab olur, ctrl+enter olur, değişebilsin o
selam says:
ancak code completation benim o dosya yada açık olan diğer dosyalardaki functionlar ve değişkenleride tanımlayabilmeli
selam says:
class browser'da proje dizinindeki dosyaları tarayıp, class'ları parse edebilmeli ve class browser'da benim yazdığım sınıfların methodlarına construct,larını parse edip listeleyebilmeli
selam says:
tabe php'nin builtin sınıflarınıda
selam says:
ayrıca code complatation için bir xml dosyası verip aha bunu php projelerinde kullanacam ben dediğimde onuda kullanabilmeli
selam says:
function browser'da aynı şekilde olabilmeli
Mascix says:
php hedef olmalı zaten diğer dilleri de katmaya uraşmayalım
selam says:
bu sayede, tüm frameworkler için ortak bir editor haline gelebilir
selam says:
isteyen zend için xml hazırlasın isteyen symfony için isteyen cakephp için
selam says:
isteyen hazırlamasın
selam says:
sonra kate'deki gibi bir konsol tab olmalı, kısa yolları sayesinde istersem projenin kök dizinine istersem de açık olan dosyanın dizinine tek tuşla gidebilmeliyim
selam says:
elbette file browser şart
selam says:
bunların saklanabilir olmasıda, editör içinde code blockları ve satır numaraları desteklenmeli
selam says:
şimdilik bu kadar
selam says:
ha birde code templatation önemli, mesela tfor yazıp complatation kısayoluna bastığımda benim tanımladığım (yada sistemde tanımlı olan) foreach($variable as $value){ } diye bir block kendiliğinden konabilmeli

No comments:

C# scan cs file and find variables values and names

using Microsoft . CodeAnalysis ; using Microsoft . CodeAnalysis . CSharp ; using Microsoft . CodeAnalysis . CSharp . Syntax ; using Xunit . ...