Wednesday, November 19, 2014

I just published new version of mremoteng

https://github.com/ozkanpakdil/mRemoteNG/releases/download/1.74beta/mRemoteNG-Installer-1.74.05.exe

you can download from up there. and if you have any problems feel free to contact with me.

if you ask whats new it has a multi window ssh ability. simply there is a small textbox it sends same command to all open ssh sessions.

cheers

Saturday, October 11, 2014

eclipse svn problemleri

uzun süredir eclipse içinden svn repoma ulaşıp iki satır uğraşamıyordum. bugün sonunda eclipse içindeki egit ile ulaşabildim.

ilk yapılması gereken svn reposunu git e taşımak.

mkdir yenirepo
cd yenirepo
git svn clone http://repoadresinizneise

arada signal 13 ile çatladığı oldu gitin. folderın içine girip "git svn fetch" demeniz yeterli. oda çatlayabiliyor. bir kaç kere çalıştırmanız yeterli kaldığı yerden devam edebiliyor.

sonrasında eclipse gidip git clone etme yerinde uri olarak şunu yazıyoruz

ssh://user@serveripsi/home/user/yenirepo

sonrasında workingdirectory altında reponuzdaki folderlar duruyor ve import ediliyor.

yeni folder da bir kere şu komut gerek

git config --bool core.bare true

bu yöntemin güzel tarafı ssh üzerinden çalışıyor yani security built-in. daha evel git deamon ile denemiştim. oda güzel ama security için ayrı uğraşmak gerekiyordu. bu temiz oldu.

git deamon merak edenler için. git init yapılan folderda aşağıdaki komutu çalıştırmak yeterli

git daemon --base-path=. --export-all --enable=receive-pack --reuseaddr --informative-errors

server tarafında ilkten bir push hatası alabilirsiniz.

"refusing to update checked out branch: refs/heads/master"

çözümü için serverdaki reponun içinde şu komut çalıştırılır

git config receive.denyCurrentBranch ignore

Friday, October 03, 2014

x11forwarding problem

uzun süredir kullandığım bir teknolojidir. ssh ile bağlanılan makinede firefox veya benzeri görsel programları çalıştırmayı sağlar. ama çıktısı sizin ssh client üzerinden sizin X server a gelir. neyse dünden beri uğraşıyorum debian 7 de sürekli gtk can not open display hatası alıyordum.

DISPLAY set ederek denedim ki normalde istemez olmadı. sonra hosts dosyalarını kontrol ettim localhost tanımsız olunca bu soruna sebep olabiliyormuş yok bir türlü çözülmez iken en sonunda az evel buldum. ssh serverda /etc/ssh/sshd_config doyasına aşağıdaki satırı ekleyip ssh ı reload ettiğimde çözüldü

 X11UseLocalhost no


Sunday, September 28, 2014

windows kill all processes named by

I played with selenium and its a nice api. but somehow if I use it under asp.net sometime processes does not die. so I need to kill their process trees.

 taskkill /T /F /IM chromedriver.exe

Thursday, September 25, 2014

android decompile

d2j-dex2jar.bat -f -o apk_jar.jar ../com.someapplication.apk

sonrasında java decompiler ile jar açılır

Thursday, June 26, 2014

windows 7 genuine problem

cmd admin olarak açılır ve aşağıdaki komut çalıştırılı

SLMGR -REARM

Tuesday, June 24, 2014

weblogic şifrelerin decrypt edilmesi

bazen yönetilen domainin şifreleri kaybolur silinir. bu tip durumlarda weblogicin içindeki dosyalardan bu şifre toplanabilir.

import weblogic.security.internal.SerializedSystemIni;
import weblogic.security.internal.encryption.ClearOrEncryptedService;
es=weblogic.security.internal.SerializedSystemIni.getEncryptionService("/data/usr/domains/DOMAIN/security/");
ces=weblogic.security.internal.encryption.ClearOrEncryptedService(es);
print ces.decrypt("{AES}6Xkvv0+md8WJiAg1jv4xyB9ElyRzjyAbIweTsA674oE=");


yukardaki encrypted şifreyi jdbc için şurdan alabilirsiniz

/data/usr/domains/DOMAIN/config/jdbc

Thursday, June 19, 2014

varnish apache x-forwarded-for

apache yi varnish arkasında çalıştırıyorsanız. apache nin access logunda falan hep 127.0.0.1 veya makinenin diğer lokal ipleri görünür. buda normalde çok ölümcül bir durum değildir ama htaccess den ip limiti koydunuz ise varnishden gelen istekler için apache forbidden vermeye başlar. 

bu durumu engellemek için varnish den x-forwarded-for açılmalıdır. ve apache tarafındada apache2.2 için mod_rpaf veya apache2.4 için mod_remoteip kullanılmalıdır.

örndek debian kurulumu
apt-get install libapache2-mod-rpaf
a2enmod rpaf

Wednesday, May 07, 2014

Curl ile command line’dan java webservice çağırabilmek için:

curl -H "Content-Type: text/xml; charset=utf-8" -H "SOAPAction:"  -d @your_soap_request.xml -X POST https://ws.paymentech.net/PaymentechGateway

detaylı

http://stackoverflow.com/questions/12222607/how-to-do-a-soap-wsdl-web-services-call-from-the-command-line

Saturday, March 29, 2014

mremoteng with multi ssh command ready

its been some weeks I am playing with mremoteng codes. here is the output

download
source

I had test this for a while it looks ready for people. please feel free to contact me if you have any problems

Sunday, March 16, 2014

now mremoteng has multi command for ssh session

I just commit my code and send pull request to project here its

https://github.com/rmcardle/mRemoteNG/pull/101

you can test it.

after long years playing with win32 api was fun anyway :)

Monday, March 10, 2014

mremoteng has not got multi command for putty and ssh session

I want to implement mremoteng a multi command for putty sessions. it means when you write and send command to all putty sessions. which will help things a lot. anyway when I checked out mremoteng is written in visual basic .net. it was a shock.

anyway I will probably solve things soon and see what will happen. but I must say its not easy to remember things when you see an old friend.

C# scan cs file and find variables values and names

using Microsoft . CodeAnalysis ; using Microsoft . CodeAnalysis . CSharp ; using Microsoft . CodeAnalysis . CSharp . Syntax ; using Xunit . ...