Saturday, October 11, 2014

eclipse svn problemleri

uzun süredir eclipse içinden svn repoma ulaşıp iki satır uğraşamıyordum. bugün sonunda eclipse içindeki egit ile ulaşabildim.

ilk yapılması gereken svn reposunu git e taşımak.

mkdir yenirepo
cd yenirepo
git svn clone http://repoadresinizneise

arada signal 13 ile çatladığı oldu gitin. folderın içine girip "git svn fetch" demeniz yeterli. oda çatlayabiliyor. bir kaç kere çalıştırmanız yeterli kaldığı yerden devam edebiliyor.

sonrasında eclipse gidip git clone etme yerinde uri olarak şunu yazıyoruz

ssh://user@serveripsi/home/user/yenirepo

sonrasında workingdirectory altında reponuzdaki folderlar duruyor ve import ediliyor.

yeni folder da bir kere şu komut gerek

git config --bool core.bare true

bu yöntemin güzel tarafı ssh üzerinden çalışıyor yani security built-in. daha evel git deamon ile denemiştim. oda güzel ama security için ayrı uğraşmak gerekiyordu. bu temiz oldu.

git deamon merak edenler için. git init yapılan folderda aşağıdaki komutu çalıştırmak yeterli

git daemon --base-path=. --export-all --enable=receive-pack --reuseaddr --informative-errors

server tarafında ilkten bir push hatası alabilirsiniz.

"refusing to update checked out branch: refs/heads/master"

çözümü için serverdaki reponun içinde şu komut çalıştırılır

git config receive.denyCurrentBranch ignore

No comments:

odd string diff

 https://leetcode.com/problems/odd-string-difference/ Beats 19.92% of users with Java   class Solution { public String oddString ( S...