Posts

Showing posts from May, 2013

sunos unix de arama subfolder ile

bütün folderları arayıp aranaın geçtiği dosya ismini görmek için aşağıdaki satır yeterli  find . -type f -exec grep "COHERENCE_HOME" /dev/null {} \;

tdk araması göçermi

Image
birde arkada hangi database i kullandığını merak ediyordum hakkat :)