sunos unix de arama subfolder ile

bütün folderları arayıp aranaın geçtiği dosya ismini görmek için aşağıdaki satır yeterli

 find . -type f -exec grep "COHERENCE_HOME" /dev/null {} \;

Comments

Popular posts from this blog

Postgresql group by day, week and month examples

alexa

remote desktop yönetmek