Friday, May 31, 2013

sunos unix de arama subfolder ile

bütün folderları arayıp aranaın geçtiği dosya ismini görmek için aşağıdaki satır yeterli

 find . -type f -exec grep "COHERENCE_HOME" /dev/null {} \;

No comments:

odd string diff

 https://leetcode.com/problems/odd-string-difference/ Beats 19.92% of users with Java   class Solution { public String oddString ( S...