Sunday, June 08, 2008

Applet Sign / Applet imzalamak

uzun süredir ingilizce yazmaya uraşırken iyicede boşlamışdım blogu. zatende muhim bişe yokdu yazcak bugün ilk defa bir appleti imzalamam gerektiğini gördüm. applet bir oyun appleti. ve bir soket açıp servera bağlanması gerekiyordu. lokalde çalışan jar dosyası siteye koyunca exception atar oldu. security exception not allowed falan ulan noluo hani çalışıodu bu bende. anadımki soket açıcak dosya okicak yazcak yani IO işi yapcak bi appletse sign edilmesi gerekirmiş. aradım güzel doc yok bu yazdığımda çok resmi ve açıklayıcı olmicak ama ben olayı şöyle çözdüm.

1. adım jdk ile gelen keytool.exe ile bir key oluşturmalı
2. adım jarsigner.exe ile imzalamak(sign) istediğimiz jarı imzalıoz.

örnek komutlar:

C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_04\bin>keytool -genkey -validity 99999 -alias signTavlaFiles1 -keystore compstore -keypass kpi135 -dname "cn=Özkan Pakdil" -storepass ab987c

C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_04\bin>jarsigner -keystore compstore -storepass ab987c -keypass kpi135 -signedjar TavlaApplet.jar TavlaApplet1.jar signTavlaFiles1

benim aklıma takılan bi "validity" konusu oldu normalde bu parametreyi vermezseniz 6 aylık sign edio warning verio. keyfime tavlaappleti buldum oynuom bunun içinde para vermenin ne alemi var ama dimi :) garip millet nerden sikceni şaşmış.

No comments:

C# run testcontainers and run some commands on them

  using DotNet . Testcontainers . Builders ; using Xunit . Abstractions ; using IContainer = DotNet . Testcontainers . Containers . IContain...