Sunday, October 12, 2008

apostrof urlencode olmadı

normalde html de bi link oluştururken apostrofu encode etmeniz gerekmez ama ben <a href='adres'>isim</a> şeklinde link oluşturuyordum tabi bu adresin içinde apostrof olma ihtimali hiç gelmezdi aklıma bi bakdım link bozuluyor. .net için HttpUtility.UrlEncode() fonksiyonunu kullanim dedim. link değişmedi meğersem bu konular kıl olabilirmiş. neyse çözüme gelelim hemen

linkStringi.Replace("'","%27");

bu şekilde replace edince konu çözüldü.

hadi hayırlı tıraşlar.

No comments:

C# run testcontainers and run some commands on them

  using DotNet . Testcontainers . Builders ; using Xunit . Abstractions ; using IContainer = DotNet . Testcontainers . Containers . IContain...