Wednesday, November 07, 2012

java telnet gibi

gün içinde sıkça
telnet ipadresi port

diyip bir makinenin diğer makineye bağlı olup olmadığını belirli porttan kontrol etmemiz gerekiyor. fakat bugün root olmadığımız bir linuxde telnet kurulu olmadığını fark ettim. hemen java classımı kondurdum buyrun ihtiyaç olursa
derlemek için
javac telnet.java
kullanımı
java telnet 10.210.60.55 22

yukardaki ipnin portuna bağlanmaya çalışır bağlanırsa success değilse problem ve sebebini yazar. koduda şöyle


No comments:

C# scan cs file and find variables values and names

using Microsoft . CodeAnalysis ; using Microsoft . CodeAnalysis . CSharp ; using Microsoft . CodeAnalysis . CSharp . Syntax ; using Xunit . ...