Saturday, October 13, 2012

hibernate ve kolon isimleri

hibernate ile uygulama geliştirenler artık pek database tarafınla ilgilenmeyebilirler. bir süre sonra hangi kolon hangi değişkene denk geliyor kodu yazan kişi tarafından bilinmez olmaya başlar.

özellike windows da uygulama geliştirirlip linux de mysql e deploy yapılıyorsa %90 kolon ismi büyük küçük harf bağımsızlığıyla ilişkili problemler çıkabilir. çünkü genelde class isimlerimi ClassForDeve gibi büyük küçük harfler barındırıyordur ve bunlar aslında windows daki mysql de sorun çıkarmazken linuxde sorunlara sebep olucaktır.

en güzel ve basit çözüm hibernate.properties veya persistence.xml e aşağıdaki satırı girmek:bu sayede oluşturulacak tablo ve kolon isimleri class_for_deve şeklinde olucaktır. buda ister linux ister windows mysql versiyonu bağımsız çalışacaktır.

bir diğer çözümde her tablo ve kolon isminin java pojolarında @Column(name="biseler") veya @Table(name="tablo1") şeklinde verilmesidir. bu yöntem çok külfetli olucaktır.

No comments:

C# run testcontainers and run some commands on them

  using DotNet . Testcontainers . Builders ; using Xunit . Abstractions ; using IContainer = DotNet . Testcontainers . Containers . IContain...