Thursday, October 25, 2012

maven ve jenkins

maven bilmek kullanmak javacı için artık sanırım kaçınılmaz bir gereklilik.

No comments: