Wednesday, February 14, 2007

sqldatasource kullanmak ve faydaları

öncelikle server browserdan sürükler bırakırsın çat diye oluşur insert ve inserted eventlerini yakalarsan mssql de son insert ettiğin id yi ala bilirsin .

protected void SqlDataSource1_Inserted(object sender, SqlDataSourceStatusEventArgs e)
{
int _inserted_maintemplate_id = Convert.ToInt32(((IDbDataParameter)e.Command.Parameters["@NewID"]).Value);

}
protected void SqlDataSource1_Inserting(object sender, SqlDataSourceCommandEventArgs e)
{
((IDbDataParameter)e.Command.Parameters["@NewID"]).Size = 4;
}

asp:parameter type="String" name="NewID" direction="Output"

bu son parametreyide eklemeyi unutma ama table da değişiklik yapıp insert dersen ve sql i değiştirmediysen anlamsız exception veriyor. table değişirse sqlini değiştirmeyi unuma.

No comments:

C# scan cs file and find variables values and names

using Microsoft . CodeAnalysis ; using Microsoft . CodeAnalysis . CSharp ; using Microsoft . CodeAnalysis . CSharp . Syntax ; using Xunit . ...