Tuesday, November 13, 2007

Uzun Süreli Proje Oluşmasına En Olumlu Katkı

http://www.codeproject.com/script/survey/detail.asp?survey=735

diğer developerlarda aynı şeyi düşünüyor. iyi developer iyi proje çıkartıo. tabii uzun süre iyi bişeymi o ayrı konu :)

No comments:

C# scan cs file and find variables values and names

using Microsoft . CodeAnalysis ; using Microsoft . CodeAnalysis . CSharp ; using Microsoft . CodeAnalysis . CSharp . Syntax ; using Xunit . ...