Friday, March 30, 2007

beryl java problem olabilio

netbeans çalıştırıyorum ama ekranda görüntü yok griğ duruo ne olaki die bakındım mesele beryl ile ilgilimiş.

mascix@mascix-lkub:~/Desktop$ java -version
java version "1.6.0"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0-b105)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.6.0-b105, mixed mode, sharing)

bu versiyon java nın çözümü için adamlar patch de yayınlamış ama aşşağıda 1.5 için olan çözümü görünce onu denedim yedi.

beryl java

export AWT_TOOLKIT=MToolkit

bundan sonra aynı shellden netbeans i çağırdığımda netbeans normal çalışdı.

1 comment:

goker.cebeci said...

compiz 'i aktif edene kadar Zend canavar gibi calisiyordu.
Aktif ettim yamuldu melet...

/usr/local/Zend/ZendStudio-5.5.1/bin/ZDE

icine

IS_INSTALLER=''

satirinin hemen ustune

export AWT_TOOLKIT=MToolkit

yazarsak problemi cozuyoruz...

C# scan cs file and find variables values and names

using Microsoft . CodeAnalysis ; using Microsoft . CodeAnalysis . CSharp ; using Microsoft . CodeAnalysis . CSharp . Syntax ; using Xunit . ...