Monday, March 05, 2007

Log4Net is Crap4Crap :)

asp.net de log4net çalıştırmaya kasarkene buldum komedi :) aletin normal win app de çalışmasıda çetrefilli olmuşdu buda bi garip. eğer buffersize 1 yaparsanız iyi olabilio sonuçları hemen görmek açısından.

sanırım asıl problemi thread safe olim derken exception fırlattırmayı unutmuşlar çocuğa sonuçda çalışıomu çalışmıomu ne derece çalışıo anlaşılması gerçekden zor.

Log4Net is Crap4Crap

log4net ile AdoNetAppender kullanırken oluşturduğunuz table a dikkat edin alet isNull false olan kolonlar sebebiyle insert edemiyor üstüne üstlük exception da vermiyor tabii bu durumda telepatiyle hata arıyorsunuz ;)

No comments:

C# scan cs file and find variables values and names

using Microsoft . CodeAnalysis ; using Microsoft . CodeAnalysis . CSharp ; using Microsoft . CodeAnalysis . CSharp . Syntax ; using Xunit . ...