Friday, March 02, 2007

sıkıldım döngüden

tekel bayiisi açıp rahata erme fikirlerim var. kredi mredi toplasak ayda nerden baksan 20 bin bırakır.

gökhan abiyi hatırlıom herifin 6 tane evi 1 jipi falan vardı :)

No comments:

C# scan cs file and find variables values and names

using Microsoft . CodeAnalysis ; using Microsoft . CodeAnalysis . CSharp ; using Microsoft . CodeAnalysis . CSharp . Syntax ; using Xunit . ...