Monday, March 12, 2007

Session state in sql de tutulması (ASPState)

bu durum sessionun uzun ömürlü olmasını istediğinizde yapacağınız bişeydir ki
Session["eblek"]="gobalak";
dediğimizde veriler sql de tutulur ve timeout süresince orda kalırlar.

bunu kurmakda ayrı konudur hemen web.config den ayarlayınca olmazlar

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727>aspnet_regsql.exe -ssadd -C "Data
Source=localhost;User ID=***;Password=***"

şeklinde ayarlanırlar.
web.config dede yapılması gerekenler
<sessionState
mode="SQLServer"
sqlConnectionString="Data Source=localhost;User ID=***;Password=***"
cookieless="false"
timeout="1000" />

aha şimdi 1000 dakikalık sessionumuz ilen dakılabilirsiniz :)

No comments:

C# scan cs file and find variables values and names

using Microsoft . CodeAnalysis ; using Microsoft . CodeAnalysis . CSharp ; using Microsoft . CodeAnalysis . CSharp . Syntax ; using Xunit . ...